Evenementen

De Commissie organiseert regelmatig verschillende evenementen rond diverse onderwerpen van het internationaal humanitair recht. Deze evenementen kunnen de vorm aannemen van een academische zitting, een seminarie of een studiedag. Doel ervan is het bevorderen en ontwikkelen van het internationaal humanitair recht, zowel bij het grote publiek als bij deskundigen.

Sinds 1997, heeft de Commissie verschillende evenementen georganiseerd:

25 April 2019

Conferentie over oorlog in steden: Op zoek naar concrete oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen” – Brussel

29 September 2017

Conferentie “Geactualiseerde Commentaar van het ICRK bij het Eerste Verdrag van Genève: Focus op 60 jaar praktijk” - Brussel

02 Juni 2015

Studiedag Fact-finding Mechanisms and International Humanitarian Law – Brussel

29 Januari 2014 t/m 31 Januari 2014

Experten workshop Health Care in Danger – Brussel

12 December 2013 t/m 13 December 2013

Colloquium “Bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict” - Brussel

05 Juni 2012

Studiedag "Van Rome tot Kampala, de eerste twee amendementen van het Statuut van Rome" - Brussel

25 September 2006 t/m 26 September 2006

Europese Workshop over vermist opgegeven personen in samenwerking met het ICRK - Brussel

09 November 2004

Rondetafel georganiseerd over de problematiek van vermiste personen bij gewapende conflicten - Brussel

07 Juli 2002

Studiedag 25ste verjaardag van de Aanvullende Protocollen bij de Conventies van Genève – Brussel

27 April 2000

Infodag Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten

19 April 1999 t/m 20 April 1999

Europese ontmoeting van de Commissies voor internationaal humanitair recht - Brussel

04 November 1997

Academische zitting - Brussel