Realisaties

Crédit : Shutterstock

Van 1987 tot op heden, heeft de Commissie belangrijk werk verricht. Zo werd voor de betrokken ministers een actieplan uitgewerkt rond 45 thema's die verband houden met de nationale implementatie van het internationaal humanitair recht. Deze werkdocumenten van de Commissie werden gebundeld en gepubliceerd in 1997 naar aanleiding van de 10de verjaardag van de Commissie. In 2005 werden deze werkdocumenten geactualiseerd en opnieuw gebundeld. In het verlengde daarvan heeft de Commissie op 14 maart 2006 een werkmethode voor de actualisering van deze documenten aangenomen. Deze documenten zijn sinds 2016 opnieuw bijgewerkt.

Op basis van de vele werkzaamheden van de Commissie kan melding worden gemaakt van een aantal maatregelen die als prioritair worden beschouwd, zoals: 

  • de aanwijzing en opleiding van deskundig personeel om de toepassing van de Conventies van Genève en de Protocollen bij die Conventies te vergemakkelijken (art. 6 van het Aanvullend Protocol I van 1977)
  • de integratie van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in het Belgische strafwetboek (art. 85 Aanvullend Protocol I),
  • het aannemen van gedetailleerde wetgeving inzake justitiële samenwerking met internationale tribunalen, 
  • de aanstelling en opleiding van raadgevers in het recht der gewapende conflicten binnen de de strijdkrachten (art. 82 Aanvullend Protocol I),
  • de communicatie van diverse adviezen,
  • de publicatie van studies en brochures, bijvoorbeeld de brochure van 2007 over de juridische bescherming van culturele goederen in België,
  • de organisatie van publieke evenementen zoals colloquia en seminaries. 

Voor een volledig en gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de pagina "Activiteiten van de ICHR".